GŁOSZENIA

„Czerp radość z Ducha Świetego” – głoszenie pastora Janusza Szarca

Przesłanie do Kościoła w obliczu zagrożenia koronawirusem – Pastor Janusz Szarzec

“Przełamanie w Duchu – poselstwo dla regionu” –  głoszenie Pastora Marcina Podżorskiego

“Jak być liderem w swoim życiu?” –  głoszenie Pastora Marcina Podżorskiego

“Przywrócenie żarliwości” –  głoszenie Pastora Janusza Szarca

“Pan jest wojownikiem” –  głoszenie Pastora Janusza Szarca

“Jak przyciągnąć Boże poruszenie?” –  głoszenie Pastora Janusza Szarca

“Wzbudzenie młodego pokolenia Dawida” – NoLimits, głoszenie Darka Kuliga

“Z odwagą do Ziemi Obiecanej” – głoszenie Pastora Janusza Szarca

“Zabójca uwielbienia” – głoszenie Pastora Marcina Podżorskiego

“Budowanie przełamującego Kościoła” – głoszenie Pastora Janusza Szarca

FUNDAMENTY WIARY

Czym jest zbawienie? – Pastor Janusz Szarzec

Chrzest wodny – Pastor Janusz Szarzec

Chrzest Duchem Świętym – Pastor Janusz Szarzec

Wiara – Pastor Janusz Szarzec

Modlitwa – Pastor Janusz Szarzec