ŚWIADECTWA

Świadectwo uzdrowienia Tadeusza Gozdeckiego

Świadectwo nawrócenia Tadeusza Gozdeckiego

Świadectwo Ewy Sikory o wyjściu z depresji

Świadectwo Patrycji Polok