Spotkanie ewangelizacyjne z dr Peterem Gammonsem

Za nami wspaniały czas ewangelizacji z Dr. Peterem Gammonsem. Duch Święty poruszał się – były modlitwy o uzdrowienia i chrzest w Duchu Świętym.
A na koniec eksplozja życia, radości i wolności w uwielbieniu z zespołem Sound of Glory.

#nowenarodzenie #nowystart #noweserce #nowyDuch #nowyOjciec#nowarodzina #nowylekarz

#nowyprzewodnik #nowaekonomia

Fotorelacja:

Nowy etap budowania Kościoła Chwały w Cieszynie!

Drodzy członkowie i sympatycy Kościoła Chwały!

Rozpoczął się nowy etap budowania Kościoła Chwały w Cieszynie!

Od lipca 2018 r. pastorem tutejszego kościoła lokalnego jest Janusz Szarzec – Pastor Kościoła Chwały w Warszawie.

Nadal pełniąc służbę pastorską i dziekana Szkoły Bożych Liderów w Kościele Chwały w Warszawie, rozpoczyna realizację wizji wzbudzenia na Śląsku Cieszyńskim silnego apostolskiego ośrodka nauczania, przełamującej modlitwy i uwielbienia Boga oraz stworzenia bazy misyjnej do głoszenia Ewangelii w mocy Ducha Świętego i zakładania kolejnych kościołów lokalnych.

Nadszedł czas gromadzenia Bożych pracowników na wielkie, duchowe żniwo w tym regionie kraju, wykorzystania w pełni ogromnego potencjału ludzkich powołań i obdarowań dla przebudzenia. Kościół Chwały jest miejscem dla tych, którzy utożsamiają się z taką wizją i chcą ją aktywnie wypełniać.

W tej pracy jako pastorzy pomocniczy wielkim wsparciem są Sławomir i Małgorzata Polok wraz z rodziną.

Nowy etap dla kościoła lokalnego w Cieszynie

Drodzy członkowie i sympatycy Kościoła Chwały!

Rozpoczął się nowy etap budowania Kościoła Chwały w Cieszynie!

Od lipca 2018 r. pastorem tutejszego kościoła lokalnego jest Janusz Szarzec – Pastor Kościoła Chwały w Warszawie.

Nadal pełniąc służbę pastorską i dziekana Szkoły Bożych Liderów w Kościele Chwały w Warszawie, rozpoczyna realizację wizji wzbudzenia na Śląsku Cieszyńskim silnego apostolskiego ośrodka nauczania, przełamującej modlitwy i uwielbienia Boga oraz stworzenia bazy misyjnej do głoszenia Ewangelii w mocy Ducha Świętego i zakładania kolejnych kościołów lokalnych.

Nadszedł czas gromadzenia Bożych pracowników na wielkie, duchowe żniwo w tym regionie kraju, wykorzystania w pełni ogromnego potencjału ludzkich powołań i obdarowań dla przebudzenia. Kościół Chwały jest miejscem dla tych, którzy utożsamiają się z taką wizją i chcą ją aktywnie wypełniać.

W tej pracy jako pastorzy pomocniczy wielkim wsparciem są Sławomir i Małgorzata Polok wraz z rodziną.

Pastor Marcin Podżorski

 

Wizja lokalnego Kościoła Chwały w Cieszynie

Region Śląska Cieszyńskiego posiada duchowe dziedzictwo wielu pokoleń wierzących chrześcijan, wielkiego potencjału ludzi z Bożym powołaniem, jednak najczęściej niewykorzystanych dla Bożego Królestwa.

Aby Boży plan mógł się tu zrealizować, potrzeba silnych, pełnych mocy Ducha Świętego, ekspansywnych kościołów lokalnych, a nie rozproszonych, podzielonych między sobą, mniej lub bardziej charyzmatycznych grup chrześcijańskich.

Przychodzimy do regionu z Bożą wizją budowania lokalnego apostolskiego kościoła jako silnego ośrodka głoszonego Słowa, przełamującej modlitwy i uwielbienia Boga oraz jako bazę misyjną do zwiastowania Ewangelii w mocy Ducha Świętego i zakładania kolejnych kościołów.

W tym kościele jest miejsce dla każdego, kto aktywnie zechce powierzyć swoje życie, zasoby i swoje obdarowania służbie Ewangelii i przebudzenia całego społeczeństwa.